DNEVNIK URINIRANJA

 
 
 
 

DNEVNIK URINIRANJA

Ime in priimek:________________________________  Datum:_________________

URA

KOLIČINA IZLOČENEGA URINA (ml)

NUJA

BOLEČINE

UHAJANJE VODE

MENJAVA PREDLOG

VRSTA ZAUŽITE TEKOČINE

KOLIČINA ZAUŽITE TEKOČINE (ml)

SKUPAJ

Priporočamo, da dnevnik uriniranja izpolnjujete 2 dneva pred pregledom in prinesete s seboj. S tem dobimo pomembne informacije o delovanju vašega sečnega mehurja in morebitnih težavah pri kontroliranju delovanja le-tega. Pomembno je, da zabeležite tako vsako hoteno ali nehoteno izločanje urina kot tudi vnos tekočine.

V stolpcu »nuja« zabeležite znak X, če ste pred uriniranjem začutili nenaden občutek po nujni izpraznitvi mehurja, ki je niste mogli kontrolirati, tudi če urina nato kljub nuji niste izločili.

V stolpcu »uhajanje vode« pa označite, koliko urina ste nehoteno izločili (1=nekaj kapljic, 2=mokro perilo/predloge, 3=izpraznjen sečni mehur).


 
Medicinski center Podnar 2019